Protocol de prevenció i atenció a la prematuritat

Protocol de prevenció i atenció a la prematuritat publicat per l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, l’elaboració del qual ha comptat amb la participació d’un gran nombre de sanitaris de diferents camps. Aquest protocol pretén millorar la prevenció dels determinants de risc en les dones embarassades i disminuir la incidència de prematuritat en la població neonatal; així com actuar en la prevenció secundària i terciària en l’infant nascut prematurament mitjançant el diagnòstic precoç de possibles trastorns de salut que pugui presentar en un futur primerenc.

Dades de prematuritad a Catalunya?

Catalunya té una taxa de prematuritad del 7.3% (2012); amb un elevat percentatge en els prematurs extrems de 22 a 31 setmanes de gestació (11.6%). L’augment d’aquests naixements s’expliquen per l’augment en la tendència de naixements de mares majors de 34 anys, així com l’augment dels embarassos múltiples. A més els canvis soci-demogràfics, econòmics i d’estil de vida en les dones i les dones embarassades, juntament amb l’augment dels embarassos per tècniques de reproducció assistida han tingut un fort impacte en la taxa de prematuritad global.

Protocol de prevenció i atenció al prematur.

Aquest protocol s’ha dividit en tres blocs, donant una visió global dels possibles determinants de la prematuritad abans de l’embaràs, durant ell i arribant fins a la prevenció i l’actuació de les seqüeles en els nounats prematurs.

  • Etapa pregestacional: s’identifiquen els determinants de risc dels parts prematurs de dones en edat fèrtil. Això permetria planificar un embaràs, millor l’estil de vida i l’estat de salut de la mare.
  • Etapa gestacional: es revisen els factors de risc que poden aparèixer en l’inici o durant la gestació; permetent un diagnòstic precoç, un tractament i el trasllat matern en cas necessari.
  • Etapa neonatal: es consideren totes aquelles mesures per a l’estabilització i el monitoratge del nounat prematur en les diferents unitats hospitalàries depenent de l’estat i pes del nadó

Descarrega’t el document aquí


Comparteix