Guia de Prestacions i Serveis a la Família

La Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família té com a objectiu principal donar suport a totes les famílies oferint acompanyament, formació i informació. En aquest sentit, la Guia de prestacions i serveis a la família que aquí us presentem vol ser una eina pràctica per posar a l’abast de les famílies de Catalunya la màxima informació actualitzada sobre les principals prestacions, els ajuts i els serveis que els ofereixen les administracions o altres ens i entitats.

Aquesta guia pretén, sobretot, donar una visió general de tots els recursos, els ajuts i les prestacions que hi ha per a les famílies; hi trobareu informació sobre mesures per millorar la conciliació del temps de la vida familiar i laboral, desgravacions fiscals, beneficis en les taxes públiques, ajuts socials i tota la resta de prestacions que us poden ajudar a millorar les vostres condicions de vida.

A fi i efecte de facilitar les consultes, la guia s’estructura en format de fitxes. Cada fitxa ofereix un breu resum de les característiques principals de cada prestació, ajut o servei. A continuació descriu l’Administració i l’organisme responsable de la seva gestió, qui s’hi pot acollir, els requisits i, si escau, com poder presentar la sol·licitud corresponent. Per acabar, també detalla la normativa reguladora i on cal d’adreçar- se per obtenir més informació: pàgines web, adreces i telèfons d’interès… A l’apartat final de la guia, l’índex temàtic facilita la localització de paraules clau per localitzar els temes de manera més àgil i organitzada.

Descarrega-t’ho aquí


Comparteix