Col·laboradors

Empreses col·laboradores:

 

 

Corine de Farme
LOGO_A-DERMA
LOGO_ABBVIE
LOGO_ORDESA
LOGO_CAPRABO_BN
MEDELA
FARMACONFORT
LOGO_DR_BROWN
LOGO_MIBEBE_Y_YO
WELEDA
HOSPITAL CLINIC
KANGURA
CONSULTA LACTANCIA
CORVALL SL
MONMENUT
BANC DE LLET
AIGUA MONTSENY
FRIT RAVICH
FRIT RAVICH
Jaume Disseny
LUK Internacional
Bebitus
Llei Orgànica de Protecció de Dades

 

CATALÀ

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades podran ser incorporades a un Fitxer d’Amics de l’Associació de Prematurs Hospital Clínic-Maternitat (en endavant ASPREM-HCM) amb la finalitat de gestionar i oferir informació sobre les activitats, notícies i serveis que pugui oferir la esmentada associació.

 

Les dades recollides són emmagatzemades sota la confidencialitat i les mesures de seguretat legalment establertes i no seran cedides ni compartides amb empreses ni entitats alienes al responsable legal de la web.

 

Podrà exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació enviant un mail a: prematursmaternitathclinic@gmail.com

 

 

CASTELLANO

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos podrán ser incorporados a un Fichero de Amigos de la Asociación de Prematuros Hospital Clínico-Maternidad (en adelante ASPREM-HCM) con la finalidad de gestionar y ofrecer información sobre las actividades, noticias y servicios que pueda ofrecer la mencionada asociación.

 

Los datos recogidos son almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de seguridad legalmente establecidas y no serán cedidos ni compartidos con empresas ni entidades ajenas al responsable legal de la web.

 

Podrá ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación enviando un mail a: prematursmaternitathclinic@gmail.com

×
Llei Orgànica de Protecció de Dades

 

CATALÀ

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades podran ser incorporades a un Fitxer de Socis de l’Associació de Prematurs Hospital Clínic-Maternitat (en endavant ASPREM-HCM) amb la finalitat de gestionar i oferir informació sobre les activitats, notícies i serveis que pugui oferir la esmentada associació.

 

Les dades recollides són emmagatzemades sota la confidencialitat i les mesures de seguretat legalment establertes i no seran cedides ni compartides amb empreses ni entitats alienes al responsable legal de la web.

 

Podrà exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació enviant un mail a: prematursmaternitathclinic@gmail.com

 

 

CASTELLANO

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos podrán ser incorporados a un Fichero de Socios de la Asociación de Prematuros Hospital Clínico-Maternidad (en adelante ASPREM-HCM) con la finalidad de gestionar y ofrecer información sobre las actividades, noticias y servicios que pueda ofrecer la mencionada asociación.

 

Los datos recogidos son almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de seguridad legalmente establecidas y no serán cedidos ni compartidos con empresas ni entidades ajenas al responsable legal de la web.

 

Podrá ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación enviando un mail a: prematursmaternitathclinic@gmail.com

×